Kortingen en tegemoetkomingen 

Op verschillende manieren kan je profiteren van kortingen op het lid- of lesgeld.

Korting vanuit HDA

Dansers die herinschrijven en betalen voor 1 juli krijgen maar liefst 20 euro per lesuur korting.  Deze korting worden automatisch verrekend op de website bij bevestiging van de inschrijving.

De Corona-crisis deed ons seizoen vroegtijdig stoppen.  Ondanks dit een situatie van overmacht was, krijgen al de dansers van seizoen '19-'20 een extra korting van € 10 per lid bij inschrijving voor seizoen '20-'21.  

 

Tegemoetkoming van uit uw ziekenfonds  

Elke mutualiteit voorziet een tussenkomt voor het lidgeld bij een sportclub.
De exacte regeling is per mutualiteit een beetje anders, maar wij maken voor elke danser een attest op dat alle nodige informatie bevat.  Dit wordt u doorgemaild na de herfstvakantie wanneer alle administratie in orde is.  Met een kleefbriefje op dit document kan u een gedeelte van het lidgeld terugkrijgen per danser.  

Tegemoetkoming vanuit het OCMW / Sociale organisatie

In vele gevallen kunnen OCMW-klanten een beroep doen op een tegemoetkoming per lid. 
Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om het lidgeld te betalen, kan je contact opnemen met het OCMW of met het vrijetijdskantoor Rap-op-stap in Buurthuis Den Alf.