De gekleurde groepen nemen deel aan het kijkmoment, de grijs-gearceerde groepen NIET.
km